Kwaliteit

Om de kwaliteit van psychologische zorg te bewaken, heeft de overheid een aantal eisen geformuleerd met betrekking tot opleiding en ervaring en daar vervolgens registraties aan gekoppeld (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG). Ook de beroepsverenigingen dragen bij aan het bevorderen van de deskundigheid, door het organiseren van opleidingen, cursussen en studiedagen, door het toekennen van specialisaties, het voorschrijven van richtlijnen voor intercollegiaal overleg en de praktijkvoering en het opstellen van beroepscodes.

Kwalificaties en registraties

Drs. Wenda Nieuwenhuyzen Kruseman
GZ/klinisch psycholoog BIG registratienr. 39044685325
Kinder- en jeugdpsychotherapeut BIG registratienr. 59044685316
Registerpsycholoog NIP kinder- en jeugdspecialist NIP lidmaatschapsnr. 91095
Erkend supervisor VKJP

Annabel Sinninghe Damsté, MSc
Psycholoog
SKJ geregistreerd

Onderzoek, begeleiding of behandeling worden door de medewerker met de juiste kwalificaties en registraties of onder supervisie van die medewerker uitgevoerd.

GGZ KwaliteitsstatuutGoedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ 2022

Certificaat praktijkvisitatie 2022: Certificaat-praktijkvisitatie-2022

Privacyreglement: Privacyreglement

Agb-codes en Kamer van Koophandelnummers:

Wenda Nieuwenhuyzen Kruseman: Agb-codes persoonlijk en praktijk 94-002721 en 94-002289 en KvK 37152470

Samenwerkingsverband

Onze praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en -psychiaters de Koepel (www.dekoepel.nu).

Beroepsverenigingen

Wij zijn bij onderstaande beroepsverenigingen aangesloten.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten (VKJP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Ondanks onze deskundigheid en inzet en het feit dat wij steeds in overleg met onze cliënten werken, is het natuurlijk toch mogelijk dat een cliënt een klacht heeft. Dit kan altijd met de behandelende psycholoog besproken worden, maar mochten cliënt en psycholoog samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van het NIP of van de LVVP Klachtenregeling volwassenen – LVVP, Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar – LVVP.

U kunt de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten nalezen op bovenstaande sites, maar ook staat veel nuttige informatie over wet- en regelgeving en informatie over cliëntenrechten op de site van kiesBeter.