Vergoedingen

Zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten waarin het kind staat ingeschreven. Zorg aan mensen van boven de 18 wordt vergoed door de zorgverzekering. De gemeenten en de zorgverzekeraars hanteren een verschillend systeem van vergoeden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Met ingang van 2015 wordt de jeugdzorg (tot 18 jaar) niet langer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door uw gemeente, mits deze een contract heeft met de desbetreffende praktijk*. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, een medisch specialist of van het wijkteam Jeugd van uw gemeente. Volgens de richtlijnen, opgesteld door de gemeenten, dient de verwijzer een inschatting te maken van de ernst/zwaarte van de problemen en belastende factoren uit de omgeving van een kind die een rol spelen bij de problemen. Afhankelijk van de inschatting van de verwijzer (en in overleg met ons) wordt dan de duur van de vergoede zorg bepaald. Mocht gaandeweg de behandeling onverhoopt toch een langer traject nodig zijn, dan is dat mogelijk. Er hoeft geen informatie over de diagnose doorgegeven te worden aan de gemeenten.

(Jong)Volwassenen vanaf 18 jaar:

Met ingang van 2022 wordt er gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Dit wil zeggen dat er zorgprestaties vergoed worden. In uw geval zijn dat de consulten in onze praktijk. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door uw zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van het type consult, diagnostisch of therapeutisch en uiteraard van de duur van het consult. De consulten worden over het algemeen vergoed door uw basisverzekering, maar er dient rekening gehouden te worden met het jaarlijkse wettelijke eigen risico (minimaal 385 in 2022), dat afhankelijk is van de door u afgesloten polis. Een verwijzing van de huisarts of medisch specialist is noodzakelijk om de consulten vergoed te krijgen. Er hoeft geen diagnose meer doorgegeven te worden aan de zorgverzekeraar, maar wel wordt er gewerkt met een zorgvraagtypering die op basis van de door u gegeven informatie wordt bepaald.

Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekering**, wordt de behandeling over het algemeen volledig vergoed (uitgezonderd het eigen risico) en rechtstreeks gedeclareerd, tenzij u een budgetpolis heeft. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, moeten wij u helaas een rekening sturen. U kunt dan na betaling de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar en meestal wordt het grootste deel van de behandeling dan alsnog aan u vergoed. Hoeveel er dan vergoed wordt, is afhankelijk van uw polis en wij adviseren u om vooraf contact met uw verzekering op te nemen, om na te vragen wat er vergoed zal worden en wat u zelf dient te betalen.

Tarievenwijzer (deels) vergoede zorg: Tarievenwijzer

Tarief bij onverzekerde zorg:

Indien er voor uw gemeente of uw zorgverzekeraar geen contract is met onze praktijk of indien u ervoor kiest om de contacten zelf te betalen, dan geldt er voor 2022 een tarief van 120 euro per uur.

Attentie: afspraken die u niet op tijd heeft afgezegd (minder dan 24 uur van te voren) worden niet vergoed en deze moet u daarom helaas zelf betalen.

*Onze praktijk heeft contracten met diverse gemeenten binnen de regio Alkmaar (Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).

** Onze praktijk heeft contracten met de volgende (groepen van) zorgverzekeraars: VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ, DSW, Eno, Caresq, ASR, Zorg en Zekerheid en OWM. Let op, onder sommige zorgverzekeraars vallen verschillende merken!