Welkom

Welkom op de website van Kinder- en Jeugdpsychologen Alkmaar, voorheen Praktijk voor kinder- en jeugdpsychodiagnostiek en psychotherapie. Onze praktijk biedt kortdurende psychologische hulpverlening, psychodiagnostiek en psychotherapie aan kinderen en jongeren en aan hun ouders of gezinnen, maar ook steeds meer aan (jong)volwassenen.

De problematiek waarmee cliënten zich aanmelden of worden aangemeld is divers:

  • Stemmingsproblemen, somberheid en teruggetrokken gedrag;
  • Problemen met het zelfbeeld, een laag gevoel van eigenwaarde, piekeren, onzekerheid;
  • Angsten, dwang, slaapproblemen;
  • Problemen naar aanleiding van een trauma of rouw;
  • Problemen in de sociale contacten;
  • Psychosomatische klachten;
  • Eetproblemen;
  • Ontwikkelingsproblematiek

Na jarenlang binnen grote instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt, hebben wij gekozen voor kleinschaligheid. We streven binnen onze praktijk naar een persoonlijke benadering en combineren graag uw expertise betreffende uw kind, uw gezin of uzelf met onze deskundigheid op ons vakgebied zodat we tot een efficiënte, op uw specifieke situatie toegesneden hulpverlening kunnen komen.

IMG_5547
Wenda Nieuwenhuyzen Kruseman
GZ-/Klinisch psycholoog
Annabel Sinninghe Damsté
Psycholoog
SKJ geregistreerd