Aanmelding

Om u bij onze praktijk aan te melden, kunt u rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen (ma t/m do van 9.00-17.30; bij geen gehoor, spreekt u vooral een boodschap in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld). Er zal u dan worden gevraagd in het kort te vertellen wat de reden van de aanmelding is, zodat wij kunnen inschatten of wij u of u en uw kind verder kunnen helpen en wie van ons daarvoor de meest aangewezen hulpverlener is. In verband met uw privacy raden wij het af om ons te mailen, tenzij u een beveiligd mailadres heeft, dan kunt u ons mailen naar onze beveiligde mailadressen (zie onderaan).

Wachtlijst

Helaas hebben wij vrijwel altijd een wachtlijst die varieert tussen 1 en 4 maanden en soms is het zelfs nodig om een cliëntenstop in stellen. Via het antwoordapparaat van de praktijk of tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek kunt u hier meer informatie over krijgen.

Verwijsbrief

Voor een (gedeeltelijke) vergoeding door uw gemeente of uw zorgverzekeraar (18plus) is een verwijsbrief van uw huisarts of uw gemeente nodig. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht u te vragen om voor het eerste gesprek een identiteitsbewijs en een pas van de zorgverzekering (18plus) mee te nemen.

Toestemming

Voor het aanmelden van een kind tot 12 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven, voor kinderen vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven en vanaf 16 jaar volstaat de toestemming van de jongere zelf. Indien één ouder/verzorger gezaghebbend is, dient daarvan een kopie van het gezagsregister (verkrijgbaar bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is) meegenomen te worden. Los van de wettelijke regels kan het echter in sommige gevallen toch belangrijk zijn om ook de ouder die geen wettelijk gezag over het kind heeft bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt echter alleen in overleg met het kind of de jongere en uiteraard met de gezaghebbende ouder.

Inschrijfformulier en gedragsvragenlijst

Om zo min mogelijk gesprekstijd te besteden aan administratieve zaken is het handig als u voor het eerste gesprek het inschrijfformulier print, invult, ondertekent en meebrengt. Het zelfde geldt voor de gedragsvragenlijsten waarmee wij werken en die ons op relatief snelle wijze extra informatie kunnen verschaffen. Na afronding van de behandeling zullen we u vragen een evaluatieve versie van deze vragenlijsten in te vullen. We maken gebruik van vragenlijsten voor ouders, voor jongeren en voor leerkrachten, die u desgewenst door hen kunt laten invullen.

Ouders van kinderen van 3 en 4 jaar
Ouders van kinderen vanaf 4 jaar
Jongeren van 11 tot 17 jaar
Leerkrachten van kinderen van 3 en 4 jaar
Leerkrachten van kinderen vanaf 4 jaar

Ouders van kinderen van 3 en 4 jaar evaluatie
Ouders van kinderen vanaf 4 jaar evaluatie
Jongeren van 11 tot 17 jaar evaluatie
Leerkrachten van kinderen van 3 en 4 jaar evaluatie
Leerkrachten van kinderen vanaf 4 jaar evaluatie

Inschrijfformulier 18+
Inschrijfformulier 18-